Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ 

Batangemi Aydınlatma Metni çerçevesinde , Taksitci Bilgisayar Reklam Yazılım Hizmetleri Pazarlama Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan “Batangemi” ürününden yararlanmam için gerekli olan verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a (“KVKK”) ve Batangemi Aydınlatma Metni’ne uygun olarak ve belirtilen amaçlarla toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına, saklanmasına, gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve iş ilişkisinin gereği olarak üçüncü kişilerle paylaşılmasına ilişkin gerekli aydınlatmanın şahsıma ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, 6698 sayılı Kanun’dan kaynaklanan haklarım hakkında bilgilendirildiğimi, bu metnin her bir sayfasını eksiksiz şekilde okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

 

İşleneceği hakkında bilgilendirildiğim kişisel verilerimin, Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Batangemi tarafından, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, sunucuları yurtdışında bulunan firmalara, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığı yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlara aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

 

Ad-Soyad:


Tarih: 30.04.2021