Hoşgeldiniz, lütfen üye girişi yapın
E-posta adresiniz ve şifrenizle sitemize giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi hatırlamıyorsanız buraya, henüz BatanGemi.com'a üye olmadıysanız buraya tıklayınız.
Şifrenizi mi Unuttunuz?

Telefon numaranızı girdiğinizde, şifrenizi göndereceğiz.

Fırsatı Tekrar İstiyorum

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Gizlilik Politikası:

Taksitçi Bilgisayar Reklam Yazılım Hizmetleri Paz.Turizm San ve Tic. Ltd.Şti.( “BATANGEMİ”) olarak kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak istiyoruz. Bu nedenle üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu bağlamda, işbu BATANGEMİ Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir halde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu doğrultuda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. batangemi.com çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

İşbu Politika’nın oluşturulmasından maksat, BATANGEMİ tarafından işletilmekte olan https://www.batangemi.com/ internet sitesi ve mobil uygulamanın (hepsi için “Platform” ifadesi kullanılacaktır) işletilmesi esnasında Platform üyeleri/Kullanıcıleri/kullanıcıları (hepsi için “Veri Sahibi” ifadesi kullanılacaktır) tarafından BATANGEMİ ile paylaşılan veya BATANGEMİ’nin, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına dair şart ve koşulları belirlemektir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda BATANGEMİ tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri kapsamına giren bilgilerin hangileri olduğu liste halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika çerçevesinde belirtilen hüküm ve koşullar bağlamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • Kullanıcı Bilgileri
 • Kullanıcı İşlem Bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgileri
 • Finansal Bilgiler
 • Pazarlama Bilgileri

· Talep/Şikayet Yönetimi Bilgileri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri kapsamında, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilmiş olan veriler, söz konusu kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecektir. Bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümlerine bağlı kalınmaksızın gerçekleştirilecektir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

BATANGEMİ, Veri Sahibi tarafınca sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve bununla ilgili kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sunulan hizmetlerden yararlandırılması, sistem hatalarının saptanarak performans takibinin yapılması ve Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım, onarım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sağlanması amaçları dahil olmak üzere BATANGEMİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgilileri yararlandırmak için gereken çalışmaların iş birimlerince planlanması, uygulanması ve bunlarla ilgili iş süreçlerinin aksamaksızın yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin tercih, beğeni, alışkanlık ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özelleştirilmesi ve ilgili kişilere önerilmesi, tanıtımının yapılması için gerekli olan faaliyetlerin tasarlanması ve uygulanması, BATANGEMİ tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için ilgili iş birimlerince lazım olan çalışmaların sürdürülmesi ve buna bağlı iş süreçlerinin aksamaksızın yürütülmesi, BATANGEMİ ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin sağlanması ile BATANGEMİ’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin tasarlanması ve uygulanması amaçlarıyla işlenebilecektir.

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Veri Sahibi’nin açık rızası çerçevesinde, BATANGEMİ, Veri Sahipleri’nin Platform üzerinde gerçekleştirdikleri hareketlerini izleyerek kullanıcı deneyiminin artırılmasını amaçlamaktadır. Bu sebeple site içi verilerle istatistik oluşturulması, profilleme çalışmalarının yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel kampanya, indirim gibi önerilerin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu çerçevede elde edilmiş olan verilerin her türlü reklam ve ürün içeriğinde kullanılması maksadıyla veri işleyebilecek ve aşağıda bahsedilen taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı:

BATANGEMİ, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için BATANGEMİ’nın hizmetlerinden yararlandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla aktarabilecektir. Ve bu aktarma sınırlı olacaktır. BATANGEMİ, iyileştirme, kişiselleştirme ve özelleştirme de dâhil olmak üzere Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi, Veri Sahibi’nin güvenliğinin sağlanması ve korunması, hileli olarak ya da izinsiz yapılan kullanımların saptanması, uygulamaya yönelik değerlendirmenin araştırılması, Platform hizmetleriyle ilgili olan hataların tespit edilmesi, giderilmesi ve önlenmesi ile işbu Gizlilik Politikası’nda yer verilen amaçlardan herhangi birinin gerçekleştirilebilmesi için SMS gönderme işlemi yapanlar da içinde olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri vb. üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve amaçları doğrultusunda Taksitçi Bilgisayar Reklam Yazılım Hizmetleri Paz.Turizm San ve Tic. Ltd.Şti Şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, yasal olarak yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile yine yasal olarak yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla Kanun m.9’da gösterilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının dışına çıkmamak kaydıyla yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Platformda yapılan işlemler üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki nedenlerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen ve bu Gizlilik Politikası’nda açıklanan amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri BATANGEMİ’ye başvurarak;

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amaç dışı kullanımda bulunup bulunulmadığını öğrenme,
 • Yurt içi veya yurt dışında verilerin hangi üçüncü kişilere aktarıldığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuata göre kişisel verilerin veri tabanından silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuata göre düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla çözümlenmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde zararın tazminini talep etme,

haklarına sahiptir.

Çerez Politikası:

Taksitçi Bilgisayar Reklam Yazılım Hizmetleri Paz.Turizm San ve Tic. Ltd.Şti. (“BATANGEMİ”) olarak biz, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını istiyoruz. Bu sebeple sitemiz üzerinden bize veri aktaran kişilerin gizliliğini sağlamak için çalışıyoruz.

Çoğu web sitesinin uygulamalarına paralel olarak, Batangemi.com(“Site”) ile mobil uygulamanın (hepsi için “Platform” ifadesi kullanılacaktır) Kullanıcılere kişiselleştirilmiş içerik ve reklam sunmak, site içi çözümleyici faaliyetler gerçekleştirmek ve Kullanıcı yönelimlerini takip etmek için Çerezler kullanılmaktadır.

İşbu Çerez Politikası batangemi.com Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.

BATANGEMİ, işbu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Site’de kullanılan Çerezlerin hangisi olduğunu, kullanıcıların bu konuda bilgilendirilmesi ve tercihlerini nasıl yönetebilecekleri hakkında kullanıcıların aydınlatılması amacıyla hazırlamıştır. Kişisel verilerinizin BATANGEMİ tarafından işlenmesine ilişkin daha kapsamlı bilgi sahibi olmak için Batangemi.com Gizlilik Politikası’nı incelemeniz tavsiye olunur.

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerez diye tabir edilen küçük metin dosyaları ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar yardımıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna aktarılır ve depolanır. Ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulan çerezler, Kullanıcı aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucunun bunu anlamasını sağlar.

Çerezler, Kullanıcılerin ad-soyad, cinsiyet veya adres gibi kişisel verilerini içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısından sınıflandırılabilir:

· Çerezi yerleştiren tarafa göre, Platform çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Platform çerezleri, BATANGEMİ tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini BATANGEMİ ile iş birliği olan dış firmalar yönetmektedir.

 • Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri vekalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri Kullanıcınin Platform’u terk etmesiyle silinen çerezlerdir. Kalıcı çerezler ise kullanım alanına değişkenlik gösteren sürelerle Kullanıcılerin cihazlarında kalabilmektedir.

· Kullanım amaçlarına göre ise, Platform’da teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler olarak sınıflandırılmakta ve kullanılmaktadır.

Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

Platform’da, Çerezler aşağıdaki amaçları sağlamak için kullanılmaktadır:

 • Platform’un çalışabilmesi için lazım temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, BATANGEMİ kullanıcılarının, sepetlerindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin Platform’da her farklı sayfa açışlarında tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Platform’u analiz etmek ve Platform’un iyileştirilmesini sağlamak. Örneğin, Platform’un üzerinde çalıştığı birden fazla sunucunun entegre edilmesi, Platform’u ziyaret edenlerin sayısının belirlenmesi ve buna göre performans ayarlarının düzenlenmesi ya da Kullanıcılerin aradıklarına erişimlerinin kolaylaştırılması.
 • Platform’un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Platform üzerinden üçüncü taraf sosyal medya ortamında paylaşımlarda bulunmak, Platform’u ziyaret eden kullanıcıların daha sonraki ziyaretlerinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, Kullanıcılerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden Kullanıcılerin tercih ve beğenileriyle bağlantılı reklam gösterilmesi.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

BATANGEMİ, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini önemsemektedir. Bunun yanı sıra, Site’nin çalışması için bazı zorunlu Çerezler hususunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini belirtmek isteriz.

Platform’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

· Kullanıcılar, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirebilirsiniz. Bu şekilde, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşabilirsiniz. Çerezlere ilişkin tercihlerin, Kullanıcının Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

· Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.

· Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.

· Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.

· Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Hangi Haklara Sahipsiniz?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca Kullanıcılar, BATANGEMİ’ye başvurarak, kendileriyle ilgili,

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amaç dışı kullanımda bulunup bulunulmadığını öğrenme,
 • Yurt içi veya yurt dışında verilerin hangi üçüncü kişilere aktarıldığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuata göre kişisel verilerin veri tabanından silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuata göre düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla çözümlenmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde zararın tazminini talep etme,

haklarına sahiptir.

Rıza ve Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

BATANGEMİ, Gizlilik Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı bilgilendirmede bulunmayı ve Çerez tercihleri hakkında kullanıcılarını aydınlatmayı hedeflemiştir. Bu bakımdan, Platform’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

BATANGEMİ, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.


Kalan Süre
442032sa 15dk

indirim
%55

99.90 TL

44,90 TL