Hoşgeldiniz, lütfen üye girişi yapın
E-posta adresiniz ve şifrenizle sitemize giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi hatırlamıyorsanız buraya, henüz BatanGemi.com'a üye olmadıysanız buraya tıklayınız.
Şifrenizi mi Unuttunuz?

Telefon numaranızı girdiğinizde, şifrenizi göndereceğiz.

Fırsatı Tekrar İstiyorum

Kullanıcı Sözleşmesi

BATANGEMİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

LÜTFEN Batangemi.com SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANIM SÖZLEŞMESİNİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
www. Batangemi.com 'daki Web sayfaları ve ona bağlantılı tüm sayfalar ("Site"ler), bir Taksitci Bilgisayar Reklam Yazılım Hizmetleri Paz. Turizm San ve Tic Ltd.Şti.  ("BATANGEMİ"nin) malıdır ve BATANGEMİ tarafından işletilir. Bunlara, sizler ("Kullanıcılar) tarafından aşağıdaki maddelerde belirtilen şartlar dahilinde erişilebilir: BATANGEMİ.COM sitesinde sunulan tüm hizmetlerin Kullanıcı’lar tarafından kullanımı, bu sözleşmedeki şartlara tabidir.

BATANGEMİ sitesindeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul ettiğiniz anlamına gelir. Aksi halde BATANGEMİ bu durumdan dolayı sorumluluk kabul etmez. Sitede yayınlanan Gizlilik Politikası, bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler. 1. SORUMLULUKLAR
a. BATANGEMİ, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
b. BATANGEMİ, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
c. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, SPAM mail veya zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını, aksi halde BATANGEMİ ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
d. BATANGEMİ tarafından Kullanıcı’lara verilen hediye çekleri, promosyonlar ve indirimler, aksi belirtilmedikçe birleştirilemez, satılamaz, takas edilemez, paylaşılamaz, devredilemez. BATANGEMİ web sitesi ve mobil uygulamalarının teknik açıklarından faydalanılarak haksız yere kullanılan hediye çeklerinin, promosyonlarının ve indirimlerinin kullanılmasına izin verilmez. BATANGEMİ kendi inisiyatifinde olarak hediye çeklerini, indirimleri, promosyonları tek taraflı olarak iptal etme, erteleme, askıya alma ve yararlanma koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
e. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur. BATANGEMİ söz konusu içerikleri kontrol etmekle yükümlü değildir. BATANGEMİ bu tür eylemleri tespit ederse bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
f. BATANGEMİ; hile, kuralların kötüye kullanılması veya ihlali şüphesinin bulunduğu hallerde, Kullanıcı'nın üyeliğinin sona erdirilmesi durumunda bağlayıcı ve kesin kararı verecek tek yetkili mercidir.
g. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 
2. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları BATANGEMİ.com veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.3. Kullanıcılar, Site üzerinden ya da e-posta ile görüş ve önerilerini BATANGEMİ.com’a göndermekle BATANGEMİ.com’un söz konusu bu görüş ve önerileri istediği gibi kullanma hakkı olduğunu ve bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.
2.4. Site’de yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için BATANGEMİ.com’un önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple işbu Site’de yer alan bilgiler BATANGEMİ.com’un yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. BATANGEMİ.com’un yazılı izni olmadıkça işbu Site’ye link verilmesi de yasaktır.

3. Gizli Bilgi
3.1. BATANGEMİ.com, Site üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcı’nın talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde BATANGEMİ.com personeli tarafından ulaşılabilmektedir. Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.
3.3. BATANGEMİ.com, işbu Sözleşme’de belirtilen haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. BATANGEMİ.com, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
3.4. BATANGEMİ.com, Gizli Bilgiler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. BATANGEMİ.com’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, BATANGEMİ.com’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
3.5. Gizlilik yükümlülüğü ile ilgili bu Sözleşme’de yer almayan hususlarda ‘Gizlilik Politikası’ hükümleri geçerli olacaktır.

4. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. BATANGEMİ.com, HİZMETLERİ “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. BATANGEMİ.com, HİZMETLERİ KULLANIMINIZIN GÜVENLİ, KESİNTİSİZ, HER DAİM KULLANILABİLİR VEYA HATASIZ OLACAĞINI VEYA GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI VEYA HİZMETLERDEKİ HERHANGİ BİR KUSURUN DÜZELTİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTEDİR. BATANGEMİ.com, HİZMETLERİN BAĞLANILABİLİRLİĞİ VE KULLANILABİLİRLİĞİ KONUSUNDA YÜKÜMLÜLÜK ÜSTLENMEMEKTE VE BU KONUDA GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

5. Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı, siteye kayıt olmak için şayet Facebook veya başka sitelerdeki ve uygulamalardaki hesapları ile kayıt olmayı tercih etmiş ise, Kullanıcı'nın gerekli profil bilgileri için erişim izinlerini vermesi şarttır. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden BATANGEMİ.com sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebep
6.1. Taraflar’dan hiçbiri diğerine karşı, kendi kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) kaynaklanan ve doğrudan doğruya akdi yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız hale getiren ve/veya Taraflar’ın bu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen söz konusu sebeplerin devamı süresince, bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu değildir.
6.2. Mücbir Sebebe maruz kalan Taraf, derhal diğer Taraf’a bu durumu, etkilerini ve tahmini süresini yazılı olarak bildirecek ve bir an önce Mücbir Sebebin olumsuz etkilerini bertaraf etmek, edimlerini eskisi gibi ifa etmek ve taahhütlerine uymak için öngörülen işlemleri yerine getirecektir. Mücbir Sebep süresince Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
6.3. Mücbir Sebep nedeniyle BATANGEMİ.com, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmemeden ötürü sorumlu tutulamayacak veya temerrüt addedilmeyecek yahut bu durumlar nedeniyle BATANGEMİ.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik
İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin kısmen veya tamamen geçersiz ve/veya uygulanamaz olması tüm Sözleşme’nin geçersizliği sonucunu doğurmaz. İşbu Sözleşme’nin maddelerinden herhangi birinin yasal veya başka sebeplerle geçersiz veya yasadışı olması halinde, bu durum diğer maddelerin geçerliliğini ve yasallığını etkilemez ve diğer maddeler yürürlüğünü sürdürür.

8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler
8.1 BATANGEMİ.com, işbu Sözleşme’yi ve bu Site’deki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. BATANGEMİ.com’un değişiklikleri Kullanıcı’ya ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı, BATANGEMİ.com hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
8.2.  BATANGEMİ.com, dilediği zaman Site’nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya Site’nin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

9. Feragat
Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kısmen veya tamamen kullanılmamış olması o haktan feragat edildiği anlamına gelmez. Bunun gibi, Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi ya da eksik yerine getirmesi, bu durumun diğeri tarafından kabul edildiği ya da anılan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden feragat edildiği anlamına gelmez.

10. Tebligat
10.1 İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, BATANGEMİ’nin bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır.
10.2 Kullanıcı, iş bu sözleşmede ve üye olurken belirttikleri adreslerin geçerli tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği olması durumunda bunu en geç 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini aksi halde üye olurken beyan ettikleri adreslere gönderilecek tebligatların geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını beyan, kabul ve taahhüt ederler

11. Delil Sözleşmesi
İşbu Sözleşme gereğince gerçekleştirilen tüm işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile mikrofilm ve bilgisayar kayıtları ile faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil olarak kabul edilecektir. Kullanıcı, bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

12. Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Kalan Süre
442031sa 0dk

indirim
%55

99.90 TL

44,90 TL