BATANGEMİ KULLANICILARINA İLİŞKİN AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Açık Rıza Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Taksitci Bilgisayar Reklam Yazılım Hizmetleri Paz. Turizm San ve Tic Ltd.Şti. (“BATANGEMİ” ve/veya “Şirket”) tarafından Batangemi’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak Batangemi müşterilerinin/kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır. Batangemi ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye www.batangemi.com adresinde yer alan Batangemi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (KVK Politikası) erişebilirsiniz.

Veri Sorumlusunun Kimliği:

Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde kayıtlı, 0816051816300010 MERSİS numaralı, şirket merkezi Hacı Halil Mahallesi Atatürk Cad. 1205. Sok. Özgen Apt. No:6 Zamin Kat Gebze / KOCAELİ adresinde bulunan Taksitci Bilgisayar Reklam Yazılım Hizmetleri Paz. Turizm San ve Tic Ltd.Şti.’ dir.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Batangemi tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Batangemi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında; - Müşterileri/kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası - Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası - Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası – Batangemi’nin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve/veya icrası, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası Batangemi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; - Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve/veya icrası - Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası - Müşteri/kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası - Müşteri/kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi - Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi. Batangemi’nin ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında; - Batangemi denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası - Batangemi faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası - Batangemi operasyonlarının güvenliğinin temini - Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması - Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi. Batangemi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; - Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası - Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi - Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi - Hukuk işlerinin takibi - İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası - İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası - Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası - Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası - Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası. Batangemi’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında; - İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi - Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası - İş ortakları ve/veya tedarikçilerin performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi.

Detaylı bilgi için lütfen www.batangemi.com adresimizde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” metnini inceleyiniz.

2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı

Müşterilere ait kişisel veriler, BATANGEMİ’nin sağladığı ürün ve hizmetlerin ilgili kişiler tarafından kullanılabilmesi için yapılması gereken çalışmaların iş birimlerince yönetilmesi ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, BATANGEMİ’nin ticari faaliyetlerinin yürütülmesinin sağlanması için ilgili iş birimlerince gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, BATANGEMİ’nin ticari ve/veya iş politikalarının geliştirilmesi ve yönetimi, BATANGEMİ’nin ve BATANGEMİ ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişi ve kurumların hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile BATANGEMİ’nin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün satın alımı sonrası müşterilere müşteri hizmetleri desteği verilmesi, müşterilerin şikayet ve önerilerinin takibi, ödeme sistemi altyapısı sağlanması, kart saklama hizmeti, müşterilere e-posta ve sms bildirimi yapılması ve bültenlerin ve kampanyaların paylaşılması, kullanıcının uygulama ve websitesini ziyareti esnasındaki deneyiminin tespiti ve buna yönelik iyileştirmelerin yapılması, tedarikçilerin profil ve ürün fotoğraflarının saklanması altyapısının sağlanması da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şart ve koşulları çerçevesinde Taksitçi Bilgisayar Reklam Yazılım Hizmetleri Paz. Turizm San ve Tic Ltd.Şti., Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, e-posta, www.batangemi.com ve mobil uygulama gibi kanallardan elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Batangemi Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları

Batangemi, kişisel verilerinizin hür iradenizle açıklamış olduğunuz açık rızanız ve iş bu metinde belirlenen amaçlar doğrultusunda işleneceğini taahhüt eder.

Batangemi, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir. - Batangemi ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri ve müşteri işlem bilgileriniz ile pazarlama bilgileriniz tarafınıza ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ile şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası kapsamında Batangemi tarafından e-posta, anlık bildirimlerin yapılması, kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, tarafınıza indirimli kampanya sunulması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, reklam yapılması, Batangemi iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve optimizasyon faaliyetlerinin yapılması, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması amaçlarıyla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir. - Ayrıca yine Batangemi ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz, kullanıcı adınız, sipariş bilginiz, fatura ve gönderi adresiniz vb. kullanıcı bilgilerinizi tedarikçilerin performans yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası ile buna yönelik hileli hareketlerin engellenmesi amacıyla tedarikçiler ile paylaşılabilecektir. Bununla birlikte Batangemi bünyesinde bulunan ürün ve hizmetlerin satımına ilişkin işlemlerin tamamlanabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileriniz (Kredi kartı hamili ismi, kart numarası, son kullanma tarihi ve CVV numarası) toplanacak ve belirtilen amaçla sınırlı olarak işlenebilecektir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır: - Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, - Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, - Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, - Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, - Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.batangemi.com adresinde yer alan “Veri Öznesi Başvuru Formu” ile Batangemi’ye destek@batangemi.com üzerinden ya da formda size bildirdiğimiz diğer yollar ile iletebilirsiniz. Batangemi talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Batangemi’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.