Aydınlatma Metni

BATANGEMİ KULLANICILARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Taksitçi Bilgisayar Reklam Yazılım Hizmetleri Paz. Turizm San ve Tic Ltd.Şti. (“Batangemi” ve/veya “Şirket”) tarafından Batangemi’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak Batangemi müşterilerinin/kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır. Batangemi ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye www.batangemi.com adresinde yer alan Batangemi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (KVK Politikası) erişebilirsiniz.  

Veri Sorumlusunun Kimliği: 

Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde kayıtlı, 0816051816300010 MERSİS numaralı, şirket merkezi Hacı Halil Mahallesi Atatürk Cad. 1205. Sok. No:6/ Zemin Kat:1 Gebze / KOCAELİ adresinde bulunan Taksitci Bilgisayar Reklam Yazılım Hizmetleri Paz. Turizm San ve Tic Ltd.Şti.’ dir.  

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 

Batangemi tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

Batangemi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında;

- Müşterileri/kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,

- Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

- Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,

- Batangemi’nin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve/veya icrası, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası.

 

Batangemi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;

- Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,

- Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,

- Müşteri/kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,

- Müşteri/kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi,

- Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi.

 

Batangemi’nin ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında;

- Batangemi denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

- Batangemi faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası,

- Batangemi operasyonlarının güvenliğinin temini,

-Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması

- Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi.

 

Batangemi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;

- Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

- Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

- Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

- Hukuk işlerinin takibi,

-İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

- İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

- Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

- Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

- Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası.

 

Batangemi’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında;

- İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

- Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,

- İş ortakları ve/veya tedarikçilerin performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi amaçlarıyla işlenecektir.

2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı 

Müşterilere ait kişisel veriler, Batangemi’nin sağladığı ürün ve hizmetlerin ilgili kişiler tarafından kullanılabilmesi için yapılması gereken çalışmaların iş birimlerince yönetilmesi ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Batangemi’nin ticari faaliyetlerinin yürütülmesinin sağlanması için ilgili iş birimlerince gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Batangemi’nin ticari ve/veya iş politikalarının geliştirilmesi ve yönetimi, Batangemi’nin ve Batangemi ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişi ve kurumların hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Batangemi’nin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün satın alımı sonrası müşterilere müşteri hizmetleri desteği verilmesi, müşterilerin şikayet ve önerilerinin takibinin sağlanması, ödeme sistemi altyapısı sağlanması ve ilgili sistemde kart saklama hizmeti sunulması, müşterilere açık rızalarının olması halinde e-posta ve SMS bildirimi yapılması ve bültenlerin ve kampanyaların paylaşılması, kullanıcının uygulama ve web sitesini ziyareti esnasındaki deneyiminin tespiti ve buna yönelik iyileştirmelerin yapılması, tedarikçilerin profil ve ürün fotoğraflarının saklanması altyapısının sağlanması da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şart ve koşulları çerçevesinde Taksitçi Bilgisayar Reklam Yazılım Hizmetleri Paz. Turizm San ve Tic Ltd.Şti., Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, açık rızanıza binaen sunucuları yurtdışında bulunan firmalar, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi ve açık rızanıza binaen yurtdışı kişi ve kurumlar, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.  

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, e-posta, www.batangemi.com ve mobil uygulama gibi kanallardan elektronik ortamda toplanmaktadır. Şirket tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla ve sözleşmenin ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması; sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, Şirket’in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması şeklindeki hukuki sebeplerin varlığıyla sınırlı olarak toplanmaktadır. Bu şekilde toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  

4. Batangemi Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları 

Batangemi, kişisel verilerinizin hür iradenizle açıklamış olduğunuz açık rızanız ve iş bu metinde belirlenen amaçlar doğrultusunda işleneceğini taahhüt eder.  

Batangemi, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.

- Batangemi ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri ve müşteri işlem bilgileriniz ile pazarlama bilgileriniz tarafınıza ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ile şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası kapsamında Batangemi tarafından e-posta, anlık bildirimlerin yapılması, kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, tarafınıza indirimli kampanya sunulması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, reklam yapılması, Batangemi iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve optimizasyon faaliyetlerinin yapılması, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması amaçlarıyla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

- Ayrıca yine Batangemi ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz, kullanıcı adınız, sipariş bilginiz, fatura ve gönderi adresiniz vb. kullanıcı bilgilerinizi tedarikçilerin performans yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası ile buna yönelik hileli hareketlerin engellenmesi amacıyla tedarikçiler ile paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları: 

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.  

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.batangemi.com adresinde yer alan “Veri Öznesi Başvuru Formu” ile Batangemi’ye destek@batangemi.com üzerinden ya da formda size bildirdiğimiz diğer yollar ile iletebilirsiniz. Batangemi talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Batangemi’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

Veri Öznesi Başvuru Formu

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) Madde 11 kapsamında veri öznelerine tanınan haklar belirlenmiştir. Kanun Madde 13/1 uyarınca, Kanun Madde 11’de belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Bu kapsamda, Kanun Madde 11’de anılan haklarınızı işbu formu doldurarak aşağıdaki kanallardan talebe esas bilgi ve belgeler ile birlikte aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletmeniz gerekmektedir.

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU ADRESİ

AÇIKLAMA

Şahsen

Hacı Halil Mahallesi Atatürk Cad.

1205. Sok. Özgen Apt. No:6 Zemin

Kat Gebze / KOCAELİ

Başvuru adresine bizzat gelerek, kimliğini tevsik edici belgeler ile başvuru yapabilirsiniz.

Noter Vasıtasıyla

Tebligat zarfında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almasını rica ederiz.

İadeli Taahhütlü Mektup İle

Kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte gönderilmesini ve tebligat zarfında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almasınızı rica ederiz.

Güvenli Elektronik İmza ya da Mobil İmzayla e-posta Yolu İle

destek@batangemi.com

Başvuru sahibi tarafından, Güvenli Elektronik İmza ya da Mobil İmza ile imzalanması ve e-posta’nın konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

Sistemimizde Bulunan e-posta Adresi ile

destek@batangemi.com

Başvuru sahibi tarafından sistemimize daha önce kayıtlı e-posta adresi üzerinden başvuru yapılması ve e-postanın konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

taksitcibilgisayar@hs08.kep.tr

Başvurunun konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

 

Bu form yalnızca talebinizin anlaşılır olması bakımından hazırlanmıştır. Yukarıdaki şartları taşımak kaydı ile yapılan diğer başvurular da dikkate alınır. Buna mukabil, yukarıda belirlenen vasıtalar haricinde yapılan başvurular yahut kimliği teyit eden belgelerin yetersiz olduğu başvurular, bu eksikler giderilene dek veri güvenliğini sağlamak adına işleme alınmaz. Bu kapsamda Şirket’in kimlik tespiti yapabilmek adına her türlü teyit edici bilgi ve belge talep etme hakkı yahut talebin açık olmadığı hallerde açıklama talep etme hakları saklıdır.

 

Talebinizi, niteliğine göre bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Talebinizin sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde ise Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler tarafınızdan talep edilebilecektir. Talepleriniz, Kanun Madde 13/3 uyarınca yazılı olarak aşağıda iletilen adresinize veya elektronik ortamda aşağıda iletilen elektronik posta adresinize veya güvenlik elektronik posta adresinize gönderim yapılarak cevaplandırılacaktır. Bu nedenle aşağıda verilen kişisel verilerin doğruluğundan ve bu kişisel verileri paylaşmak konusunda yetkili olduğunuzdan emin olunuz.

 

  1. Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri

 

Lütfen talebinizin sonuçlandırılabilmesi için iletişim bilgilerinizi giriniz.

 

Veri Öznesi Ad- Soyad

:

Veri Öznesi T.C. Kimlik No/Pasaport No

:

Veri Öznesi Adresi/KEP Adresi

:

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Veya İş Yeri Adresi

 

:

Varsa Veri Öznesi Bildirime Esas E-posta, Telefon No veya Faks No (İhtiyari)

:

Şirket ile İlişkiniz

: ☐ Müşteri

  ☐ İş Ortağı

  ☐ Ziyaretçi

  ☐ Diğer (Lütfen belirtiniz.)

Talebin Konusu Taksitçi Bilgisayar Ürünümüz

Batangemi

 

  1. Başvuru Sahibi Talep Detayı

 

Lütfen Kanun Madde 11 kapsamındaki talebinizi belirtiniz.

 

#

Talep Konusu

Seçiminiz

1.      

Şirketinizin kişisel verilerimi işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

2.      

Şirketinizin kişisel verilerimi işliyorsa buna ilişkin bilgi talep ediyorum.

3.      

Şirketiniz tarafından kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

4.      

Şirketiniz tarafından yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.

5.      

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum, bunların düzeltilmesini talep ediyorum.

 

Lütfen düzeltilmesini talep ettiğiniz kişisel verinizi belirtiniz:…………………...

6.      

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini/yok edilmesini/anonim hale getirilmesini istiyorum.

 ☐

 

7.      

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;

 

a) Düzeltilmesini istiyorum.

b) Silinmesini istiyorum.

c) Anonim hale getirilmesini istiyorum.

a) ☐

 

Lütfen düzeltilmesini talep ettiğiniz kişisel verinizi belirtiniz:…………………...

 

b) ☐

 

c) ☐

 

 

Yalnızca bir kutu seçilebilir.

8.      

Şirketiniz tarafından işlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorum ve bu sonuca itiraz ediyorum.

 

Lütfen analiz sonucu ortaya çıkan hususu belirtiniz:…………………...

 

9.      

Şirketiniz tarafından kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradım, zararın giderilmesini talep ediyorum.

 

Lütfen kanuna aykırı olan hususu belirtiniz:…………………...

 

 

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

 

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder ve işbu Veri Öznesi Başvuru Formu’nda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun Madde 13 uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim.

 

Başvuranın Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi :

İmza: