Çerez Politikası

ÇEREZ (COOKIE) POLİTİKASI


TAKSİTCİ BİLGİSAYAR REKLAMCILIK YAZILIM HİZMETLERİ PAZARLAMA TURİZM SANAYİ VE TİC LTD. ŞTİ. olarak, Şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor; bu amaçla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti gösteriyoruz. Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (Kanun) 10. maddesinin bir gereği olarak tarafınızla paylaşılmaktadır.  Bu Çerez Politikası (kısaca “Politika” olarak anılacaktır.); TAKSİTCİ BİLGİSAYAR REKLAMCILIK YAZILIM HİZMETLERİ PAZARLAMA TURİZM SANAYİ VE TİC LTD. ŞTİ. tarafından yürütülen internet siteleri için geçerli olup, çerez kullanımına ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. • Çerez (Cookie) nedir?

 • Çerez bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, akıllı telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.


  Çerezler internet sitemizin veya mobil platformların tercihlerinizi hatırlamasında yardımcı olurlar. (Örneğin internet sitemize giriş yaparken girdiğiniz bilgiler, dil, konum ve diğer tercihler). Böylelikle internet sitemiz veya mobil uygulamalarmızı ziyaret ettiğinizde söz konusu bilgileri tekrar girmeniz gerekmez.


 • Cihazlarınızda ne tür çerezler tutuyoruz ve bunları ne amaçla işliyoruz?

 • Çerez servis sağlayısı

  Çerez ismi

  Çerez tanımı

  Çerez tipi

  Çerez süresi

  https://batangemi.com/ 

  _shopify_sa_t

  Pazarlama ve yönlendirmelerle ilgili Shopify analizleri amacı ile kullanılır

  Marketing

  30 dk

  https://batangemi.com/ 

  _s

  Shopify analytics

  Analytics

  30 dk

  https://batangemi.com/ 

  _landing_page

  Açılış sayfalarını takip eder

  Zorunlu

  2 hafta

  https://batangemi.com/ 

  _shopify_s

  Shopify analytics

  Analytics

  30 dk

  https://batangemi.com/ 

  _fbp

  Reklam ve site analizi hizmetleri sunmaya yöneliktir

  Marketing

  90 gün

  https://batangemi.com/ 

  _shopify_y

  Shopify analytics

  Analytics

  1 yıl

  https://batangemi.com/ 

  optimizelyEndUserId

  benzersiz bir kullanıcı kimliği depolamak için kullanılır

  Statistics

  6 ay

  https://batangemi.com/ 

  _orig_referrer

  Açılış sayfalarını takip eder

  Functional

  2 hafta

  https://batangemi.com/ 

  one-click-social-login-google-one-tap-shown

  Kullanıcının kayıt olma anında bazı bilgilerinin Google üyeliğinden temin edilmesine yönelik gerekli işleyişi sağlar

  Zorunlu

  https://batangemi.com/ 

  _y

  Shopify analytics

  Analytics

  1 yıl

  https://batangemi.com/ 

  secure_customer_sig

  Müşteri girişi ile bağlantılı olarak kullanılır

  Zorunlu

  2 yıl

  https://batangemi.com/ 

  _shopify_sa_p

  Pazarlama ve yönlendirmelerle ilgili Shopify analizleri amacı ile kullanılır

  Marketing

  30 dk

  https://batangemi.com/ 

  _ga

  Ziyaretçilerin kimliklerini tespit etmeden Google'a bildirmek için Google Analytics tarafından kullanılır

  Marketing

  2 yıl

  https://batangemi.com/ 

  cart_sig

  Checkout bağlantısı için kullanılır

  Functional

  2 hafta

  https://batangemi.com/ 

  _secure_session_id

  Mağazada gezinme ile bağlantılı olarak kullanılır

  Functional

  24 saat

  https://batangemi.com/ 

  master_device_id

  Merchant girişi ile bağlantılı olarak kullanılır.

  Zorunlu 

  2 yıl

  https://batangemi.com/ 

  _biz_pendingA

  Henüz "bizible" sunucusuna başarıyla gönderilmemiş analitik verilerini geçici olarak saklar.

  Performance & Analytics 

  355 gün

  https://batangemi.com/ 

  _biz_nA

  "_biz_nA" çerezi, kimlik doğrulama ve analizlerin yanı sıra kullanıcıların ayarlarını hatırlamak için kullanılır.

  Performance & Analytics 

  355 gün

  https://batangemi.com/ 

  _biz_flagsA

  "_biz_flagsA" çerezi, kimlik doğrulama ve analizlerin yanı sıra kullanıcı ayarlarını hatırlamak için kullanılır.

  Performance & Analytics 

  355 gün

  https://batangemi.com/ 

  _scid

  Snapchat - Bir ziyaretçiyi tanımlamaya yardımcı olmak için kullanılır.

  Performance & Analytics 

  1 yıl

  https://batangemi.com/ 

  _uetsid

  Web siteleri arasında ziyaretleri depolamak ve izlemek için.

  Marketing&Targeting

  1 gün

  https://batangemi.com/ 

  _gid

  "_gid" çerezi, Google Universal Analytics'in bir parçasıdır ve öncelikle Google Analytics kullanan herhangi bir siteye yapılan ziyaretleri izlemek için kullanılır.

  Performance & Analytics 

  2 yıl

  https://batangemi.com/ 

  utag_main

  Ziyaretçi oturumunu takip eder

  Fonksiyonel 

  Seans 

  https://batangemi.com/ 

  _biz_sid

  Kimlik doğrulama ve analiz için olduğu kadar, kullanıcıların ayarlarını hatırlamak için de kullanılır.

  Fonksiyonel 

  1 yıl

  https://batangemi.com/ 

  _gcl_au

  Google Adsense - conversionları tutar

  Marketing&Tracking

  Kalıcı

  https://batangemi.com/ 

  _sctr

  Snap Ads Pixel'de bir üçüncü taraf etiketinin çağrılıp çağrılmayacağını belirlemek için kullanılır.

  Performance & Analytics

  1 yıl

  https://batangemi.com/ 

  _pin_unauth

  Bu süre, bir hizmetin bir çerez, piksel, API, çerezsiz izleme veya diğer kaynaklar kullanarak bilgisayarınızdan belirli verileri depolayabileceği ve/veya okuyabileceği sürenin uzunluğunu gösterir.

  Marketing/Tracking

  1 gün

  https://batangemi.com/ 

  _storefront_u

  Müşteri hesap bilgilerinin güncellenmesini kolaylaştırmak için kullanılır.

  Fonksiyonel 

  1 dk

  https://batangemi.com/ 

  _rdt_uuid

  Bu çerez Reddit tarafından ayarlanır ve reddit.com'da yeniden pazarlama için kullanılır

  Marketing

  https://batangemi.com/ 

  _biz_uid

  "_biz_uid" çerezleri, kimlik doğrulama ve analizlerin yanı sıra kullanıcıların ayarlarını hatırlamak için kullanılır.

  Performance & Analytics 

  355 gün

  https://batangemi.com/ 

  _landing_page

  Açılış sayfalarını takip eder

  Zorunlu 

  2 hafta

  https://batangemi.com/ 

  _uetvid

  Web siteleri arasında ziyaretleri depolamak ve izlemek için.

  Marketing/Tracking

  16 gün


  Belirtilen çerezlerin kullanım amacı;


  • Hizmetlerimizi kullanmak için oturum açtığınızda sizi tanımak.
  • Hizmetlerimiz ile ilgili bilgilendirme ve tanıtımlar da dahil olmak üzere, ilginizi çekebilecek özellikler, ürünler ve hizmetleri size sunmak.
  • Dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek.
  • Güvenliği iyileştirmek.

  Çerezler üzerinden topladığımız verileri kimliğinizi belirlemek amacıyla kullanmayız. 


  III. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması


  Şirketimiz kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında:

  • Facebook, Google servislerinin kullanılabilmesi ve bu bağlam üzerinden bağlanmanız halinde bu bilgiler belirtilen sosyal medya platformlarının uzantıları üzerinden eşleştiğinden veriler aktarılmaktadır.
  • Shopify uygulaması üzerinden müşteri deneyimini anlamlandırıp iyileştirmek ve sitenin performansını arttırmak için bu firmaya aktarım yapılmaktadır.

  1.   Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanmaktadır. 

  •   Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
  •   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  •   Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.
  •   Kullanıcı sözleşmesinin kurulması ya da kullanıcı sözleşmesinin ifası

  1.   Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

  Kanunun 11 numaralı maddesi gereğince, Şirketimize başvurarak;


  •   Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  •   İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  •   Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  •   Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  •   Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  •   Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  •   Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  •   İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  •   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

  haklarına sahipsiniz.


  Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu TAKSİTCİ BİLGİSAYAR REKLAMCILIK YAZILIM HİZMETLERİ PAZARLAMA TURİZM SANAYİ VE TİC LTD. ŞTİ. Hacı Halil Mah. Atatürk Cad. 1205 Sok. Özgen Apt. No:6 Zemin Kat:1 Gebze / KOCAELİ adresine (noter, iadeli taahhütlü mektup vb.) destek@batangemi.com adresine kimliği tespit eden kimlik fotokopisi ile yazılı olarak iletebilirsiniz. 


  Çerezleri nasıl kontrol ederim?


  Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, Çerezleri dilediğinizde silebilir ve/veya engelleyebilirsiniz. Cihazınızda halihazırda mevcut olan çerezleri silebilir ve internet tarayıcınızı çerezleri engelleyebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Tarayıcınızdaki "Yardım" fonksiyonunu kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz. 


  Çerezleri kabul etmek, internet sitemizi kullanmak için zorunlu değildir ama size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar. Çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz fakat bu halde internet sitemiz gerektiği gibi çalışmayabilir.

   

  Tarayıcınızı ayarlamanız halinde, internet sitemizi her ziyaret edişinizde verdiğiniz bilgileri tekrar girmeniz gerekir ve internet sitesinde yer alan bazı hizmetler gerektiği gibi çalışmayabilir. 

  Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki ilgili linke tıklayarak tarayıcınızın internet sitesinden bilgi alınız.

  Google Chrome

   

  Mozilla

   

  Apple Safari

   

  Opera Safari

   

  Microsoft Explorer

  Ayrıca;

  • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
  • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
  • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
  • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

  Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi için, https://www.aboutcookies.org veya https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilir ya da "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger).